Trojka in 2002 zeilend op het Lauwersmeer met de oorspronkelijke zware dacron zeilen met erg zware glaslatten en de aluminium giek. RVS verstaging.Boot met “underslung” roer.

Oorspronkelijke zeilen

Nieuw 2004, 2010 en 2011, aangehangen F24 roer, F22 roer en nieuwe carbon helmstok. Dyneema verstaging en een nieuwe zelfgebouwde carbongiek (van een standaard carbonbuis). Nieuw grootzeil Arjen Kooij